:: მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი

ქართული მრავალღერიანი სალამური გვხვდება დასავლეთ საქართველოს ორ კუთხეში, სამეგრელოსა (ლარჭემი) და გურიაში (სოინარი). ქართული მრავალღერიანი სალამური შედგება (აწყობილია) სხვადასხვა სიგრძის ექვსი მილისაგან. თითოეული მილი გამოსცემს გარკვეული სიმაღლის ბგერას. ძველად მილებს კანაფით ან ხის ქერქით კრავდნენ. მეგრულ ლარჭემსა და გურულ სოინარს შორის პრინციპული განსხვავება არ არის. გურული სოინარი უფრო მინიატურულია, მეგრული ლარჭემი - შედარებით დიდია.

მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი
მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი
მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი
მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი

უკან დაბრუნება

:: ფოტო გალერეა [1] [2] [3] [4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასაწყისი