:: ქართული დუდუკი

დუდუკი ჩასაბერი საკრავია. დუდუკი საქართველოში აღმოსავლეთ ქვეყნებიდან შემოვიდა XVII საუკუნეში, იგი ყარაჩოღელებისა და თავადიშვილების დროსტარების განუყრელი თანმხლები იყო. დუდუკი თანდათანობით გამდიდრდა ქართული რეპერტუარით. განსაკუთრებით განვითარდა და დაიხვეწა XX საუკუნის 30-იან წლებში, როდესაც ცნობილმა ხალხურმა მომღერალმა ანა ვარდიაშვილმა მას მესამე დუდუკი დაუმატა. ამიერიდან დასტამ იწყო სამხმიანი ქართული სიმღერების შესრულება და დიდი პოპულარობა მოიპოვა საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთაც.

დუდუკი
დუდუკი
დუდუკი და ყამიში
დუდუკი და ყამიში
დუდუკი და ყამიში
დუდუკი
დუდუკი, სტვირი და სალამური
დუდუკები ზედა და ქვედა რეგისტრის

უკან დაბრუნება

:: ფოტო გალერეა [1] [2] [3] [4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასაწყისი