:: ჩონგური

ჩონგური გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში (სამეგრელოში, გურიასა და აჭარაში). სხვადასხვა კუთხის ჩონგურები გარეგნულად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ძირითადად, ჩონგური წარმოადგენს სააკომპანემენტო საკრავს. მისი თანხლებით სრულდება სოლო ერთხმიანი, ორ და სამხმიანი სიმღერებიც, მაგრამ ტრადიციულ რეპერტუარს ერთხმიანი სახუმარო და სატრფიალო სიმღერები შეადგენს. ჩონგურისა და დოლის გაერთიანება ანსამბლად განსაკუთრებით ხშირია აჭარაში. ამ შემთხვევაში ანსამბლში მონაწილეობს ერთი ჩონგური და ერთი დოლი. ერთზე მეტი ჩონგური ერთდროულად არ გამოიყენება.

მეგრული ჩონგური და კლასიკური ფანდური.
იმერული ჩონგური
ჩონგური
იმერული ჩონგური
იმერული ჩონგური
ჩონგური
მეგრული ჩონგური
მეგრული ჩონგური
ჩონგური და ფანდური საერთო ტანით. ნიუ იორკის ეთნოგრაფიული მუზეუმი.

უკან დაბრუნება

:: ფოტო გალერეა [1] [2] [3] [4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასაწყისი