:: აფხაზური აბხარცა (აბხრცა)

აბხრცა (აბხარცა) ორ სიმიანი ხემიანი საკრავია. იგი გავრცელებულია აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აბხარცა სააკომპანემენტო საკრავია. მისი თანხლებით სრულდება სოლო ერთხმიანი, ორ და სამხმიანი სიმღერები. ძირითადად, მასზე მამაკაცები უკრავენ.

აბხარცა გამოკვეთილია მთლიანი ხისაგან, მისი საერთო სიგრძე – 480მმ. აქვს ნავისებური ფორმა, რომელზეც არის ორი მოქლონი, ხის თავფიცარი დაწებებულია.

აბხაზური ხალხური საკრავი "აბხარცა" (აბხრცა)
აბხაზური ხალხური საკრავი "აბხარცა" (აბხრცა)
აბხაზური ხალხური საკრავი "აბხარცა" (აბხრცა)

უკან დაბრუნება

:: ფოტო გალერეა [1] [2] [3] [4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასაწყისი